Warning: mysql_connect(): Can't connect to MySQL server on '118.69.171.43' (111) in /home/sjc/public_html/sjcshop/system/database/mysql.php on line 6

Notice: Error: Could not make a database link using sjc_us@118.69.171.43 in /home/sjc/public_html/sjcshop/system/database/mysql.php on line 7

Warning: mysql_select_db() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /home/sjc/public_html/sjcshop/system/database/mysql.php on line 10

Notice: Error: Could not connect to database sjc_db in /home/sjc/public_html/sjcshop/system/database/mysql.php on line 11

Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /home/sjc/public_html/sjcshop/system/database/mysql.php on line 14

Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /home/sjc/public_html/sjcshop/system/database/mysql.php on line 15

Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /home/sjc/public_html/sjcshop/system/database/mysql.php on line 16

Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /home/sjc/public_html/sjcshop/system/database/mysql.php on line 17
Dây chuyền
Danh mục sản phẩm
Đơn giá
Hỗ trợ trực tuyến
  • Kinh Doanh
    Hỗ Trợ Viên 01
    Call: 0909.448.393

  • Kinh Doanh
    Hỗ Trợ Viên 02
    Call: 0909.573.110

Dây chuyền

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
..
7.411.185đ Trước thuế: 7.411.185đ
..
4.326.084đ Trước thuế: 4.326.084đ
..
3.068.398đ Trước thuế: 3.068.398đ
..
4.284.431đ Trước thuế: 4.284.431đ
..
4.240.363đ Trước thuế: 4.240.363đ
..
4.062.165đ Trước thuế: 4.062.165đ

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...